EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Eesti

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSITEADE

EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK PEAB HOMME TÄISKOGU


Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK)* koguneb homme, 3 juunil oma korralisele täiskogule Tallinna Issandamuutmise Peakirikus.

EAÕK Täiskogu algab jumaliku liturgiaga Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit Stefanose juhtimisel.

Täiskogu päevakorda kuuluvad metropoliidi sõnavõtt, kiriku majandusaasta aruande kinnitamine, kiriku sisemise regionaalse struktuuri kinnitamine, kiriku majanduskava arutamine ja kinnitamine. Täiskogul valitakse ka uus EAÕK Kirikuvalitsus ning revisjonikomisjon.

Homme toimuv EAÕK Täiskogu on esimene uue põhikirja järgne kiriku üldkoosolek. EAÕK võttis 27. oktoobril 2003 aastal vastu oma uue põhikirja, mis vahetas välja 1935 aastast kehtinud EAÕK Põhimääruse. Sellega viidi EAÕK tegevus kooskõlla ka uue Kirikute ja Koguduste seaduse redaktsiooniga.

Metropoliit Stefanos toob oma kõnes esile kahe täiskogu vahelist tehtud tööd EAÕK arengus ning pöörab tähelepanu kiriku eakatele: preestritele ning ilmikuist töötegijaile. Eraldi märgib metropoliit ära uue põhikirjaga seonduva.
"Ma võin rahuloluga tõdeda,, et uus põhikiri toimib hästi meie kiriku teadvuses." ütleb metropoliit Stefanos.
"Tänane päev näitab, et keegi ei ole teele maha jäänud: te kõik olete siin ja soovite, et meie Kirik elaks ka edaspidi."

Puudutades kiriku ülesehituslikke küsimusi, ütleb metropoliit Stefanos täiskogust osavõtjaile: "Ootan teilt kõigilt vastutustundlikku suhtumist, sest meie kohuseks on rajada oma Kirikule tugev alus, mis tagaks tema stabiilse arengu ka tulevikus. Leidku inimesed meie kiriku uksele koputades abi ja tuge ning leidugu meis jõudu äratada uus rõõmusõnumi kuulutamise kevad meie kogudustes."

*Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik on Oikumeenilise Patriarhi 1923 aasta tomose alusel tegutsev Eesti autonoomne vaba õigeusu rahvakirik. EAÕK Täiskogu on kiriku üldkoosolek.


Jaan J. Leppik

Tagasi sisukorda


RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
 
PEATÜKID
Eesti
KEELED