EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Eesti

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIKU

VAIMULIKUD


KIRIKUKESKUS

Wismari 32, 10136 Tallinn

Tel: 660 0780 ; Faks: 6600780 ; Email : eoc@eoc.ee

www.eoc.ee (eestisisene võrgulehekülg)

www.orthodoxa.org (rahvusvaheline võrgulehekülg

Püha Platoni nimelises EAÕK kirikukeskuses asuvad piiskopmärter Platoni kabel, metropoliidi residents, Kiriku kantselei, Püha Platoni seminar, raamatukogu ja Eesti Õigeusu Noorte Liidu kantselei.

PÜHA PLATONI KABEL

Igapäevased palvused kell 10.00 ja alates 16.00

EAÕK METROPOLIIT

Ülipühitsetud Stefanus,
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Kontakt: (+372) 660 0780

E-mail: stefanus@eoc.ee

Metropoliidi teoloogiline sekretär: ülempreester Mattias Palli

Metropoliidi arhidiakon: Justinus Kiviloo

Metropoliidi assistent: Marje Kuusmik

PIISKOPPIDE KOGU (EAÕK PÜHA SINOD)

Kontakt: 660 0780

E-mail: sinod@eoc.ee

Esimees: ülipühitsetud metropoliit Stefanus
Liikmed: pühitsetud piiskop Eelija, pühitsetud piiskop Aleksander
Sekretär:
preester Tihhon Tammes

EAÕK KIRIKUVALITSUS

Kontakt: (+372) 660 0780

E-mail: kirikuvalitsus@eoc.ee

Esimees: metropoliit Stefanus
Vaimulikud liikmed:
piiskop Eelija
piiskop Aleksander
ülempreester Andreas Põld
preester Peeter Uibo
preester Miikael Raissar

Ilmikliikmed:

kantsler Martin Toon

hr Viljo Vetik

hr Tiit Aavik

KANTSLER

Martin Toon; kantsler@eoc.ee; (+372) 6600 780

Kantsleri assistent: Kadi Kõiv; assistent@eoc.ee, (+372) 660 0783

Kaubandus- ja müügijuht: Terje Toon; terje.toon@eoc.ee, (+372) 660 0783

EAÕK arveldusarve: Hansapank 221012256032

KIRIKUKOHUS:

Esimees: Tallinna ja kogu Eestimetropoliit Stefanus

Liikmed: Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Püha Sinodi liikmed

PÜHA PLATONI SEMINAR:

Kontakt: (+372) 660 0780

E-post: seminar@eoc.ee

Rektor: metropoliit Stefanus
Dekaan: arhimandriit Grigorios Papathomas
Koordinaator: arhidiakon Justinus Kiviloo


DIAALOGIRÜHM EELK USUTEADUSTE INSTITUUDIGA:

Piiskop Eelija, arhimandriit Grigorios Papathomas, ülempreester Mattias Palli, preester Tihhon Tammes

EAÕK LITURGIKAKOMISJON

Piiskop Eelija (esimees), ülempreester Mattias Palli (teadussekretär), preester Tihhon Tammes, ülempreetser Ardalion Keskküla (konsultant)


EAÕK KIRJASTUS

Peatoimetaja: Madis Kolk, mob. 521 0070, e-mail: metropoolia@eoc.ee
Kujundaja: Inga Heamägi

PERIOODILISED VÄLJAANDED

Kirikukalender
Teoloogiline ajakiri “Usk ja Elu”
Ajaleht “Metropoolia”


DIAKOONIATÖÖ

Diakooniatöö juhataja: Leena Tölpt, mob. 517 4933
Diakooniavaimulik: preester Markus Kooviste

Arveldusarve: Hansapank 221012256032

OIKUMEENILISED SUHTED

1. EAÕK esindajad Eesti Kirikute Nõukogus:
metropoliit Stefanus (asendajana piiskop Eelija), ülempreester Mattias Palli

2. EAÕK esindaja Euroopa Kirikute Konverentsil (KEK): metropoliit Stefanus, preester Sakarias Leppik

3. EAÕK esindaja Läänemeremaade oikumeenilises võrgustikus „Theobalt”: piiskop Eelija

EAÕK KAPLANID

1. Kaitseväes
Vanemkaplan ülempreester Aleksander Sarapik
Kaplan diakon Andrei Sõtšov (ajutiselt välismaal)

2. Vanglates
Kaplan preester Vadim Rebase

3. Politseis
Diakon Kristoforos Parts


EESTI ÕIGEUSU NOORTE LIIT

E-mail: eonl@eonl.ee

President: arhidiakon Justinus Kiviloo; justinus@eoc.ee


EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIKU POOD

Tallinna p. Siimeoni ja Hanna katedraalis
Ahtri 7/ Paadi 2
10151 Tallinn
Tel: 662 0699


VAIMULIKUD

METROPOLIIT

Ülipühitsetud STEFANUS, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit (25.03.1987)

PIISKOPID

Pühitsetud Eelija (Ojaperv), Tartu piiskop (10.01.2009)
Magasini 1-3, 51005 Tartu
E-post: eelija@eoc.ee

Pühitsetud Aleksander (Hopjorski), Pärnu ja Saare piiskop (12.01.2009)
Aia 5, 80011 Pärnu
E-post: aleksander@eoc.ee


PREESTRID

/nime järel pühitsemise kuupäev/

Praost preester Stefan (Ilon) Fraiman (09.11.2008)
Tartu 26, 65608 Võru
Mob: 5598 0911
E-post: ilon.fraiman@eoc.com

Preester Enos (Henn) Heinsoo (15.01.2007)
Kihlepa küla, Audru vald, 88305 Pärnumaa
Mob: 5198 7323
E-post: enos@eoc.ee

Ülempreester sakellios Innokenti Hiet (14.09.1957)
Koidu 16a, 93814 Kuressaare
Tel: 455 6016

Ülempreester Rafael (Raul) Hinrikus (16.11.1991)
Ajutiselt Kreekas

Praost preester Jüri Ilves (24.08.1997)
Linda 2, 90502 Haapsalu
Tel: 473 7211, mob: 5301 5251
E-post: georgius@maria-magdaleena.net

Praost üllempreester Viktor (Merikk) Ivask (26.04.1998)
Mammaste küla, 63308 Põlvamaa
Mob: 514 0322
E-post: viktor@eoc.ee

Ülempreester Ardalion (Ardo) Keskküla (15.04.1988)
Kooli 23, Häädemeeste, 86001 Pärnumaa
Tel: 449 8105, mob: 526 5285
E-post: ardalion@eoc.ee

Ülempreester oikonomos Emmanuel (Eduard) Kirss (05.12.1948)

Preester Markus (Margus) Kooviste (17.10.2004)
Audevälja, Padise, 76005 Harjumaa
Mob: 524 4560
E-post: markus.kooviste@gmail.com

Preester Rostislav Kozakevitš (31.10.1999)
Magasini 1-6, 51005 Tartu
Mob: 5344 8404

Arhimandriit Gennadi (Kružkov) (12.03.1978)
Puiestee 112a-41, 51009 Tartu
Mob: 528 7182

Preester Afrat (Ergo) Laas (14.02.2004)
Ahtri 7/ Paadi 2, 10151 Tallinn
Mob: 523 1933
E-post: afrat@eoc.com

Preester Sakarias (Jaan) Leppik (29.01.2006)

Allika 2, Värska, 64001 Põlvamaa
Mob: 5664 9999
E-post: sakarias@eoc.ee

Preester Volodõmõr Mõhhalskõi (30.11.2005)
Saekoja 25, 50107 Tartu
Mob: 5393 3863
E-post: volodimir@eoc.ee

Munkpreester Orenti (Mägi) (19.01.1999)
PK 99, Vanemuise 1, 51003 Tartu
Mob: 528 0848
E-post: orenti@eoc.ee

Preester Valeri Nazarenko (06.01.1998)
Vabriku 2-45, 10411 Tallinn
Tel: 641 4022

Munkpreester Stefan (Ots) (25.05.2006)
Tamme 1, 48104 Põltsamaa
Tel: 775 1523, mob: 505 9377
E-post: stefan@eoc.ee

Ülempreester Mattias (Madis) Palli (15.12.1996)
Laulupeo 21-15, 10128 Tallinn
Tel: 601 3244, mob: 552 2265
E-post:mattias@eoc.ee

Arhimandriit Grigorios Papathomas (22.02.1998)
E-post: grigorios.papathomas@wanadoo.fr

Ülempreester Andreas (Kaupo) Põld (20.04.1991)
Lossi 10, 93816 Kuressaare
Tel: 453 3743, mob: 5660 6703
E-post: andreas@eoc.ee

Preester Kuldar Rajapu (02.04.2006)
Suur-Kloostri 14-4, 10133 Tallinn
Mob: 5698 3489
E-post: kuldar_rajapu@hotmail.com

Praost preester Miikael (Margus) Raissar (15.03.2008)
Mob: 5332 9714
E-post: miikael@eocl.ee

Ülempreester Aleksander (Aivar) Sarapik (07.04.1996)
Suur-Kloostri 14-4, 10133 Tallinn
Tel: 603 5255, mob: 565 1090
E-post: aivar.sarapik@eoc.ee

Preester Andrei Sõtšov (11.01.2009) Ajutiselt välismaal
E-post: andrei.sotsov@mail.ee

Preester Tihhon (Tarmo) Tammes (26.07.2006)
Apteegi 5, 64505, Räpina
Mob: 508 3414
E-post: tihhon@eoc.ee

Preester Toivo Treima (26.11.2008)
Mob: 5635 0051
E-post: toivo@eoc.ee

Preester Peeter Uibo (09.12.2008)
Salu 17, 63305 Põlva
Mob: 515 9766
E-post: peeter@eoc.ee

Munkpreester Arseni (Anton) Barkov (05.03.2006)
Pikk 52-74, 50603 Tartu
Mob: 5399 5938
E-post: arseni@eoc.ee

Preester Vadim Rebase (14.06.2009)
Kruusamäe 4, 50304 Tartu
Mob: 5342 2532
E-post: vadim@eoc.ee

Preester Aabraham (Avo) Tölpt (22.07.2009)
Tarja 6/2, Tallinn 12012
Mob: 509 0251
E-post: aabraham@eoc.ee

Preester Roland Tõnisson (15.08.2007) Ajutiselt välismaal
E-post: rolandtonisson@hotmail.com

Preester Meletios (Kalmar) Ulm (21.04.1996) Ei ole tegev

DIAKONID

/nime järel pühitsemise kuupäev/


Arhidiakon Justinus Kiviloo (14.01.2004)
Wismari 32, 10136 Tallinn
Tel: 660 0780, mob: 524 6786
E-post: justinus@eoc.ee

Diakon Siimeon (Semjon) Aim (23.04.1967) Ei ole tegev

Diakon Joonas (Jaanus) Sarapuu (15.08.2000)
E-post: joonassarapuu@hot.ee

Diakon Matti Timmerman (06.08.2007)
E-post: matti@valior.ee

Diakon Kallistratos (Kalju) Vahtramäe (06.05.2008)
Metsa 14, Värska, Värska vald, Põlvamaa, 64001

Diakon Toomas Erikson (30.08.2010)

E-post: toomas@eoc.ee

Diakon Kristoforos Parts (14.11.2010)

E-post: kristoforos@eoc.ee

RESSURSID
Bibliograafia
Meie veebilehe arhiiv
TAOT
 
PEATÜKID
Eesti
KEELED