EESTI

APOSTLIK-ÕIGEUSU

KIRIK

"Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Püha Vaimus" (Rm 14, 17)

 

+STEPHANOS Tallinna ja kogu Eesti Metropoliit

 

See web-lehekülg on õnnistatud Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse poolt

27.06.2024

EAÕK kodulehekülg

Copyright © 1998-2024 EAÕK

PEATÜKK

ÕIGEUSK

PEATÜKK

OIKUMEENILINE PATRIARHAAT

PEATÜKK

EESTI

KODULEHEKÜLG

 

 

 

 

Paasaläkitus 2024

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 2024
Eesti apostlik-õigeusu pagulaskiriku vaimulike kirjavahetus kodumaaga ja selle kajastumine EAÕK häälekandjas „Jumala Abiga” 1950. aastatel Av. pr. Andrei Sõtšov

 

Kontakt : Metropoliit Stephanos

Kontact : webmaster

Bookmark us (IE4)

 
 

MEIE WEBI OTSIMISMOOTOR

Google