EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Ressursid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLINNAN PYHÄN SIMEONIN JA NAISPROFEETTA HANNAN KIRKKO

HISTORIA
Pyhälle Simeonille ja naisprofeetta Hannalle omistettu kirkko rakennettiin Tallinnaan kaksisataa viisikymmentä vuotta sitten venäläisten merivoimien sotilaiden tarpeisiin 1752-1755.
Perimätiedon mukaan kirkko rakennettiin uponneen laivan hylylle. Siksi maata piti voittaa mereltä ja merta täytettiin maalla. Aluksi rakennettiin kappeli, myöhemmin samalle paikalle kohosi merivaruskunnan kirkko. Myöhemmin rakennettiin kivinen asuintalo ja puiset lisärakennukset. Vuosina 1827 ja 1870 tehtiin merkittäviä korjauksia. Nähtävästi juuri viimeisen korjauksen yhteydessä sai puukirkko nykyisen tilavuuden, julkisivun ja ristinmuotoisen peruskaavan. Kirkolla oli kellotorni ja rakennuksen korkeaa keskiosaa kruunasi sipulikupoli. 1918-1919 aloitti pyhän Simeonin kirkossa rovasti Anton Laarin aloitteesta toimintansa vironkielinen seurakunta. Ensimmäisen virolaissyntyisen ortodoksipiispan Platonin päätöksellä 02.03. 1919 määrättiin kirkko Tallinnan toisen vironkielisen seurakunnan käyttöön. Pitkään (1919-1935) oli seurakunnan pappina rovasti Nikolai Päts. Seurakuntalaisten lukumäärä oli 1920-1930-luvulla noin 450 henkeä. Seurakunnassa oli noin satajäseninen
kuoro, josta myöhemmin muodostettiin mm. lauluseura "Helila" ja näyttelykerhoja. Valtakunnan päämiehen asetuksella 1934 annettiin kirkko lisärakennuksineen Viron Ortodoksisen Kirkon ilmaiseen käyttöön.1935 uudistettiin kirkon sisustusta. Jo seuraavana vuonna kirkkorakennus siirtyi Aleksanteri Nevalaisen katedraalin venäjänkielisen seurakunnan käyttöön, ja virolainen seurakunta puolestaan muutti Aleksanterin katedraaliin. Neuvostoaikana seurakunnan toiminta lopetettiin. Vuonna 1963 valtio takavarikoi seurakunnalta kirkkorakennuksen, kirkosta poistettiin kellotorni ja kupoli, ikonostaasi ja pyhät astiat vietiin osittain Aleksanterin katedraaliin, osittain hävisivät tietämättömiin. Monet ikonit, mm. ihmeitätekevä Jumalanäidin kuva, sijaitsevat vieläkin Toompealla Aleksanteri Nevskin katedraalissa. 1970-luvusta lähtien rakennusta käytettiin urheilusalina. 1987 se luovutettiin Immanuel helluntaiseu-
rakunnan käyttöön. 1999 alkoi pyhätön palauttamisprosessi Viron Ortodoksiselle Kirkolle. Sitä tukivat tasavallan presidentti Lennart Meri ja Tallinnan kaupungin viranomaiset. 11.07. 2001 lähtien on pyhättö tari Viron Ortodoksisen Kirkon hallussa. Entisöintityöt ovat alkaneet.

PYHÄN SIMEONIN SEURAKUNTA
Viron Ortodoksisen Kirkon pyhän vanhurskaan Simeonin ja naisprofeetta Hannan seurakunta perustettiin uudelleen 13.03. 2000 ja on nykyään, kuten myös ensimmäisen Viron Tasavallan aikana, Tallinnan toisena vironkielisenä ortodoksiseurakuntana. Vuoden toimin-nan jälkeen on seurakuntalaisten lukumäärä noussut 40: een, toimii 10 jäseninen kuoro ja pyhäkoulu. 29.10. 2000 oli seurakunnan elämässä suurtapahtuma: pyhän Simeonin seurakunnan entisöintitöiden alkamisen siunasi Hänen Pyhyytensä ekumeeninen patriarkka Bartolomeos. Hän paljasti myös muistotaulun kirkon seinällä.

TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT
Tallinnan pyhän Simeonin kirkko on eräs harvoiSta säilynneistä puukirkoista Virossa ja se luetaan rakennustaiteellisten muistomerkkien joùkkoon. Se sijaitsee Tallinnan ns. vanhan sataman alueella, jôka on muodostumassa moderniksi kaupunginosaksi. Muuttunut ympäristö korostaa entisestä enemmän kirkon rakennushistoriallista arvoa. Kirkon entisöintityöt on määrä toteuttaa kolmessa vaiheessa viiden vuoden kuluessa (2001-2005). Arkkitehti Villu Rohtla on Viron kulttuurimuistomerkkien viraston tilauksesta valmistanut kirkon entisöimiseksi projektisuunnitelman. Restaurointiyritys "Frantsiskus OIU" tekemä kustannusarvion mukaan entisöintitöiden kustannukset ovat
noin 7 miljoonaa Viron kruunua (2.8 milj. Suomen markkaa / 471.000 euroa). Viron Ortodoksisen Kirkon tavoitteena on jälleenrakentaa kirkkorakennus sen entiseen muotoon. Metropoliitta Stefanos on ilmaissut halunsa käyttää sitä tulevaisuudessa piispallisena katedraalina. Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos korosti puheessaan kirkon entisöintitöiden alkaessa, että pyhäkön palauttamisessa entiselleen pitää inhimillisen ja maallisen ulottovuuden ohella muistaa myös paljon tärkeämpää, ikuista ulottuvuutta. Kirkossa toimitetaan pyhää liturgiaa koko maailman puolesta; täällä kantautuvat Jumalalle päin myös lukemattomat rukoukset tämänkin kaupungin ja sen asukkaiden puolesta.

LAHJOITUKSET
Koko kirkollista elämäänsä jälleenrakentavalle Viron Ortodoksiselle Kirkolle tämän pyhäkön entisöinti ei ole taloudellisesti helppoa. Tämä voi toteutua vain meidän kaikkien yhteistyöllämme. Tervetulleita ovat sekä lahjoitukset että kaikenlainen muu apu. Metropoliitta Stefanoksen siunauksella on Eesti Uhispankissa avattu tili tätä tarkoitusta varten:
EAOK Tallinna Siimeoni ja naisprohvet Hanna kogudus 10220009577016 Ühispank, S.W.I.F.T. EEUHEE2X Telex 173006 UNION EE
Mahdollista on myös suorittaa lahjoitukset Pyhän Simeonin ja naisprofeetta Hannan seurakunnassa. Osoitteemme on Ahtri 5,15051 Tallinn Seurakunnan kirkkoherra: isä Manias Palli +372 601 3244 sähköposti: mattias@eaok.ee

Tagasi sisukorda

 

 

RESSURSID
Bibliografia
meie web'ilehe arhiiv
Lingid
TAOT
 
PEATÜKID
KEELED