EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Õigeusk

 
Jutlused
Apostlik-õigeusk
Vaimsus
Patroloogia
Kanooniline õigus
Ikonograafia
Kloostrielu
Ühiskond
Traditsioonid
 
 
 
 

KOLMAS TUND

Alguslaul: Taevane Kuningas

Esimene tropariviis

Neumakirjutus

Neumad on märgid, millega osutatakse viisi kulgemist. Neumad olid kasutusel enne nootide leiutamist.
Neumakirjutus ei ole nui täpne, kui noodikirjutus. Neumad näitavad ligilähedaselt meloodia suunda. Märgid kirjutatak­se teksti kohale. Neumakirjutus on kohati kasutusel tånapäe­vani, näiteks gregoriaani koraalides (vana, paavst Gregoriuse poolt korrastatud katoliku kiriku laulustuil). Ka Kreeka Kirik kasutab neumasid tänaseni.

Veepühitsus ehk veeõnnistamine

Veepühutsusel lauldakse laulu "Lunasta, oh Issand". Preester kastab risti kolm korda vette, paludes Pühalt Vaimult veeõnnistust.
Väike Veepühitsus toimetatakse enne selliseid õnnistamistalitusi, kus tarvitatakse vett. Näiteks enne kodu, kooli, laeva jms. õnnustamust, samuti templipühal ja muudel pühadel. Ka enne ristimist vesi pühitsetakse.
Veepühitsemused võib toimetada kirikus, väljas järve või jõe ääres või kodus.
Suur Veepühitsus toimetatakse Kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril, samuti augusti esimesel päeval (Risti Kummardamise päev). Siis võib pühitsetud vett võtta ka koju viimiseks.
Pühitsetud vett juuakse haiguste puhui (koos palvega). Mingil põhjusel järeljäänud pühutsetud vett ei kallata kanalisatsiooni, vaid kastetakse näiteks lilli.

Ekteenia

Ekteenia on palvete sari, mida lausub preester või diakon. Kogudus (koor) vastab lauldes ”Issand heida armu "või " Anna seda Issand ".
Suure ekteeniaga alustatakse liturgiat, õhtu- ja hommikupalvust.
Väike ekteenia on lühendus suurest ekteeh1ast. Muud ekteeniad on näiteks: elavate ja surnute eest, palumisekteenia, ekteenia Pühade Andide eest.

ÜLESANDED:
1. Laula esimest lauluviisi.
2. Küsi oma vanematelt, kas sivu kodu on õnnistatud. Kui ei ole, siis räägi
3. Püüa pääseda mõnele veepühitsuse talitusele kodustega, kas ei oleks võimalik seda korraldada.

Lõpulaul : Oh Jeesus Kristus...

Tagasi sisukorda

RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
TAOT
 
PEATÜKID
Õigeusk
KEELED