EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Õigeusk

 
Jutlused
Apostlik-õigeusk
Vaimsus
Patroloogia
Kanooniline õigus
Ikonograafia
Kloostrielu
Ühiskond
Traditsioonid
 
 
 
 

TEINE TUND

ALGUSLAUL: Taevane Kuningas...

Kaheksaviisilisus

Õigeusu kirikulaul põhineb kaheksal põhiviisil. Juba alates 6. saj. on laulud seatud kaheksasse rühma ehk ossa. Viisijagudes on meloodiaid stihhiira﷓, tropari﷓, prokimeni﷓ ja kaanoniviiside jaoks.
Lauluviis vahetub igal nädalal. Teisel pühapäeval pärast nelipühi algab esimene lauluviis, järgmisel teine jne. kuni kaheksandani, mille järel alustatakse jälle esimesest.
Lauluviis on vorm, millel lauldakse selliseid psalme ja palveid, millel ei ole oma kindlat, püsivat viisi.
Nüüd on teksti juurde märgitud ainult lauluviisi number. Näiteks: On kohus..., 8. Lv.

Püha Johannes Damaskusest

Püha Johannes Damaskusest on tuntud kui kaheksa viisi süsteemi koostaja. Ta kogus varajasi kirikukäsikirju ja korrastas need.

Teda peetakse õigeusu usuõpetuse (teoloogia) isaks. Kuna õigeusule on omane laulev usuõpetus, siis võib teda pidada ka õigeusu kirikulaulu isaks

Püha Johannese elust on teada õige vähe. Ta sündis 7.saj. Damaskuses kristliku pere lapsena. Tema isal oli õukonnas kõrge positsioon. Johannesel oli kasuvend Kosmas, kellest sai piiskop ja kirikulaulude looja.

Johannes päris isa ameti, kuid jättis selle varsti ja läks kloostrisse. Seal ta süvenes kristlikku ellu, täpsustas ja selgitas kiriku õpetusi ja kirjutas suurepäraseid kirjutisi, muuhulgas ikoonidest.

Püha Johannes ei ihaldanud enesele au, vaid oli alandlikkuse võrdkujuks.
Ta suri eakana 8. saj. keskel. Teda loetakse pühakute hulka ja tema mälestuspäeva peetakse 4. detsembril.

Stihhira
Stihhirad on jutustavad, seletavad laulud, mida lauldakse koos psalmidega.
Stihhirad jagatakse sisu järgi eri liikidesse, muuhulgas hommiku-,õhtu-, appihüüu-, dogma-, kiitus-, litaania- ja templistihhirad.

ÜLESANDED:
1. Otsi kirikukalendrist, milline lauluviis on sellel nädalal.
2. Otsi õigeusu palveraamatust, millist laulu lauldakse sellel viisil.

Lõpulaul: Oh Jeesus Kristus...

 

 

 

 

 

 

 

Tagasi sisukorda


RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
TAOT
 
PEATÜKID
Õigeusk
KEELED