EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK

Peatükk

Õigeusk

 
Jutlused
Apostlik-õigeusk
Vaimsus
Patroloogia
Kanooniline õigus
Ikonograafia
Kloostrielu
Ühiskond
Traditsioonid
 
 
 
 

ÕIGEUSU KIRIKULAULUST

ESIMENE TUND

Kirikulaulu ajalugu

Muusikal on ikka olnud tähtis koht jumalateenistuses. Juba Vana Testamendi aegadel lauldi psalme ja saadeti neid erinevatel pillidel.

Kristlik kirikumuusika on arenenud juudi ja kreeka traditsiooni põhjal. Pillide kasutamine jäi siiski ära kohe kristliku kiriku algusaegadel, sest pille ei peetud sobivaks kristliku kiriku tseremoonias.

Need arvati paganliku maailma esindajate hulka.

Tagakiusamise pärast pidi jumalateenistusi toimetama salaja ja võimalikult märkamatult. Teenistusi toimetati varjatud paikades. Näiteks Roomas kogunesid varajased kristlased nn. katakombides (maa-alustes käikudes).

Inimhääl on see instrument, mis kõige paremini palvet edasi annab. Õigeusu kirikumuusika on just laulumuusika. Laulmist meenutab ka see lugemisviis, mida jumalateenistustes kasutatakse. Seda nimetatakse retsitatiivseks lugemiseks.

Kirikulaulu funktsioon

Kirikulaul toimib jumalateenistuses koguduse ja kristliku õpetuse vahendajana. Laulmine kuulub kogu kirikurahvale. Koori ülesanne on toetada ühist laulmist ja hoolitseda selle eest, et laulu osa teenistuses sujuks nõtkelt. Kaasajal on tegelik olukord kujunenud küll koori kasuks, mis aga ei tähenda, et kirikurahvas kaasa ei võiks laulda.

On tähtis kuulata, mida lauludes öeldakse. Tekstid sisaldavad palveid ja õpetusi ja need on mõeldud kõigile kuulamiseks. Seepärast on ka lauljaile mäletamisväärne laulda nii, et sõnad oleksid selgesti arusaadavad.

Kaks väga tähtsat laulutüüpi on tropar ja kondak

Tropar tähendab jumalateenistuse pealaulu. Igal pühal, samuti igal pühapäeval on oma tropar, milles korratakse lühidalt antud päeva või püha tähendust.

Tavaliselt tropareid lauldakse, kuid neid võidakse ka lugeda.

Kondak on kirikulaul, milles samuti selgitatakse antud püha tähendust. Samuti nagu tropareid võib ka kondakke laulda või lugeda.

Niisiis, pühade tropar ja kondak on samasisulised laulud ja sageli lauldaksegi neid järjest.

ÜLESANDED:
1. Vaata kirikukalendrist, milline on tänase päeva epistel.
2. Otsi see Uuest Testamendist üles ja harjuta selle lugemist retsitatiivina (Epistlitekst on lugu Apostlite tegudest või Apostlite kirjadest. Näit. 1Kor. 1 : 18 -24).

Lõpulaul: Oh Jeesus Kristus...

Tagasi sisukorda


 

 

RESSURSID
Bibliograafia
Veebilehe arhiiv
TAOT
 
PEATÜKID
Õigeusk
KEELED