This website has been blessed by Metropolitan Stephanos of Tallinn and all Estonia

You will find on this website informations on :

Orthodoxy her faith, theology, spirituality, catechesis, saints, liturgical calendar and notices.

Ecumenical Patriarchate of Constantinople (history, official documents and notices on Patriarch Bartholomew)

Orthodox Church of Estonia (history, organisation, parishes, youth league, press)

sellel web'i leheküljel leiate te teavet järgmistes küsimustes:

Õigeusk (teoloogia, vaimsus, katehheetika, pühakute elulood, liturgiline kalender ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku uudised)

Konstantinoopoli Oikumeeniline Patriarhaat (ajalugu, uudised, dokumendid, reisid, patriarh Bartolomeuse jutlused ja ringkirjad

EAÕK (ajalugu, vaimulikkond, kogudused, väljaanded, ajakirjandus, Noorteliit)

Vous trouverez ici des informations sur :

l'Orthodoxie (foi, théologie, spititualité, catéchèse, synaxaire, calendrier liturgique, bibliographie)

le Patriarcat Oecuménique de Constantinople (histoire, encycliques, actualité du Patriarche Bartholomée 1er)

l'Eglise Orthodoxe d'Estonie ( son histoire, son organisation, ses paroisses, son mouvement de jeunesse, ses projets, ses actions au plan international)

Nõuab programmide "Flash" ja "Real audio" ja "Acrobat reader" sisselülitamist - Soovitatav resolutsioon 800*600 ja sellest edasi

NEEDS "FLASH", "REAL AUDIO" AND "ACROBAT READER" PLUG-INS

RECOMMANDED RESOLUTION : AT LEAST 800*600

HOSTED BY AMEN.FR

Agence des Médias Numériques AMEN, 12-14 Ront-Point des Champs Elysées 75008 PARIS -F-

The Flash animation was created by Marie Desabre - L'animation Flash a été créée par Marie Desabre